Công ty CP Traphaco (mã chứng khoán TRA) thông qua quyết định về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền cho cổ đông.
Traphaco chuẩn bị tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 tỷ lệ 20%

Theo đó, ngày 02/01/2020 sẽ chốt danh sách cổ đông. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền là 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán vào 17/01/2020.

Như vậy với hơn 41 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Traphaco dự chi khoảng 83 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần này cho cổ đông.

Theo mục tiêu kế hoạch mới điều chỉnh, 9 tháng đầu năm Traphaco lần lượt hoàn thành được 63% và 64% mục tiêu kế hoạch doanh thu và kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019, Traphaco ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.171 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2018. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 108 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,5 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Mới đây trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019, Ban Hội đồng Công ty đã công bố điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm. Cụ thể, Công ty giảm chỉ tiêu doanh thu hợp nhất từ 2.160 tỷ xuống 1.850 tỷ đồng, giảm 14,3%. Trong đó, doanh thu sản phẩm sản xuất 1.560 tỷ và doanh thu nhập khẩu phân phối 60 tỷ đồng. Tương ứng, kế hoạch lợi nhuận sau thuế hợp nhất cũng điều chỉnh giảm từ 205 tỷ đồng xuống 170 tỷ đồng, giảm 17%.

Theo Nhịp sống Việt