(BĐT) - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), các sở ngành liên quan và UBND quận, huyện về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các quận, huyện. Theo đó, Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện xác định rõ điều kiện được đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ngoài ra UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương đề xuất nguyên tắc xử lý đối với các dự án được ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố nhưng quá thời hạn 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất của cấp có thẩm quyền để các quận, huyện thống nhất cách xử lý khi lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Sở TN&MT chủ động liên hệ Bộ TN&MT xin hướng dẫn về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với các trường hợp chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất sau 3 năm công bố dự án để làm cơ sở pháp lý thực hiện lập, thẩm định và trình duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.