(BĐT) - UBND TP.HCM vừa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Quy trình chung về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án theo hình thức BLT (hợp đồng xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao) để áp dụng chung cho các dự án thực hiện theo hình thức này trên địa bàn Thành phố trong thời gian tới.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình văn bản về áp dụng cơ sở pháp lý kêu gọi đầu tư, thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện theo phương thức PPP (hợp đồng BLT) đã được quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ - CP của Chính phủ. Trong năm 2019, TP.HCM đã triển khai nhiều dự án xử lý rác theo hình thức hợp đồng này.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, kiểm tra chặt chẽ tình hình triển khai các dự án chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải sang đốt phát điện; đảm bảo yêu cầu về công nghệ, chất lượng và tiến độ cam kết khi đưa vào vận hành; phối hợp với sở, ngành hỗ trợ, giải quyết nhanh các thủ tục, vướng mắc, khó khăn của chủ đầu tư trong quá trình thực hiện.