UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn TP năm 2017.
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo đó, các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra việc thi hành pháp luật về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương và việc thi hành pháp luật về thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của Văn phòng Đăng ký đất đai TP và các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn TP.

Thông tin thủ tục hành chính Đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thẩm quyền quyết định thuộc về văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất quận – huyện, thời hạn giải quyết kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau ba (03) giờ chiều thì thực hiện thủ tục đăng ký chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa có Giấy chứng nhận.

Thông tin thủ tục hành chính Xóa thế chấp và đăng ký lại thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, thẩm quyền quyết định thuộc về Phòng Tài nguyên và Môi trường quận. Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Theo Reatimes.vn