(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM cho biết, 5 tháng đầu năm, tín dụng trên địa bàn Thành phố ước đạt 3.074.000 tỷ đồng, tăng khoảng 8,4% so với cuối năm 2021. Mức tăng trưởng này cao hơn hẳn con số 4,76% cùng kỳ năm 2021, 1,75% cùng kỳ năm 2020 và 6,47% cùng kỳ năm 2019.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Kết quả tích cực này có được nhờ kinh tế đất nước nói chung và kinh tế Thành phố nói riêng phục hồi nhanh sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Trong đó, các ngành, lĩnh vực là động lực tăng trưởng kinh tế (như: xuất khẩu; chế biến lương thực thực phẩm; công nghiệp chế tạo; du lịch dịch vụ) tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá và phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại bình thường là yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trên địa bàn trong 5 tháng đầu năm.

Các chương trình tín dụng đang triển khai thực hiện như: cho vay ngắn hạn tiền Đồng đối với 5 nhóm ngành (doanh nghiệp nhỏ và vừa; xuất khẩu; nông nghiệp và nông thôn; công nghiệp hỗ trợ và doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao); cho vay bình ổn thị trường; cho vay KCN-KCX; cho vay nông nghiệp và nông thôn và cho vay kích cầu đầu tư đều có dư nợ tăng trưởng. Riêng chương trình cho vay KCN-KCX tiếp tục duy trì tốc độ tăng cao, tăng 27,1% so với cuối năm 2021.

Bên cạnh đó, hiệu quả chính sách tiền tệ tín dụng, đặc biệt là chính sách hỗ trợ theo cơ chế Thông tư 01, Thông tư 03 và Thông tư 14 của Ngân hàng Nhà nước về cơ cấu lại nợ, giữ nguyên nhóm nợ; miễn giảm lãi suất và cho vay mới với lãi suất thấp đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn đã phát huy tác dụng và mang lại hiệu quả trực tiếp cho khách hàng, doanh nghiệp giúp doanh nghiệp không chỉ vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 mà còn phục hồi và tăng trưởng.

Ngoài ra, một số nhóm ngành lĩnh vực phục hồi nhanh không chỉ tạo dòng tiền, đẩy nhanh tốc độ chu chuyển vốn mà còn giúp duy trì và phục hồi cũng như nâng cao hiệu quả dòng vốn tín dụng. Kết quả tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng của doanh nghiệp, ngân hàng trong 5 tháng đầu năm cùng với yếu tố ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ là nền tảng để kinh tế phục hồi và tác động trở lại cho động lực tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP.HCM trong những tháng đầu năm.