(BĐT) - UBND TP.HCM đã duyệt đề xuất Dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 9 (đoạn từ cầu Rạch Tra đến Tỉnh lộ 8) huyện Củ Chi theo hình thức PPP (hợp đồng BT). 

Liên danh Công ty CP FECON - Công ty CP Phát triển và tài trợ địa ốc R.C - Công ty CP Xây dựng COTECCONS - Công ty CP Đầu tư xây dựng BMT là đơn vị lập đề xuất Dự án.

Tổng chiều dài tuyến đường nâng cấp khoảng 5,76km, thuộc công trình cấp II, tốc độ thiết kế 60 km/h. Dự kiến thời gian thi công trong 2 năm 2017 - 2019. Nhà đầu tư đề xuất tổng mức đầu tư là 1.047 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây lắp là 515 tỷ đồng, bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 371 tỷ đồng, còn lại là chi phí QLDA, tư vấn khác và dự phòng. Nếu tính cả lãi vay trong thời gian xây dựng tạm tính là 121 tỷ đồng, thì tổng vốn đầu tư Dự án vào khoảng hơn 1.168 tỷ đồng.

 Việc thanh toán hợp đồng BT Dự án dự kiến bằng khu đất thuộc ô phố chức năng K5, K6 tại số 1 Hoàng Diệu, số 117A Nguyễn Tất Thành, Quận 4 và bằng các khu đất khác để thực hiện dự án khác.