(BĐT) - Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn, TP.HCM vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu 17 gói thầu thuộc Dự án Xây dựng đường Bà Điểm 7, huyện Hóc Môn với tổng mức đầu tư 338,591 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Ảnh chỉ mang tính minh họa

Theo kế hoạch, 8 gói thầu của Dự án sẽ được đấu thầu qua mạng trong thời gian tới. Đó là: Gói thầu Tư vấn khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (giá gói thầu 0,842 tỷ đồng); Gói thầu Thi công di dời - tái lập hệ thống lưới điện (giá gói thầu 1,5 tỷ đồng); Gói thầu Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình (giá gói thầu 1,49 tỷ đồng); Gói thầu Xây lắp 1: xây dựng đường và hệ thống thoát nước - đoạn từ đầu tuyến đến đường Bà Điểm 9 từ Km0+000 - Km0+650 (giá gói thầu 38,162 tỷ đồng); Gói thầu Xây lắp 2: xây dựng đường và hệ thống thoát nước - đoạn từ đường Bà Điểm 9 đến cuối tuyến từ Km0+650 - Km1+480 (giá gói thầu 36,482 tỷ đồng); Gói thầu Xây lắp 3: xây dựng hệ thống chiếu sáng và trồng cây xanh (giá gói thầu 4,039 tỷ đồng); Gói thầu Tư vấn kiểm toán quyết toán công trình (giá gói thầu 1,486 tỷ đồng).