(BĐT) - HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa thông qua Nghị quyết về cho ý kiến đối với dự kiến kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của TP.HCM.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, tổng nhu cầu vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 685.862 tỷ đồng. Trong số đó, nguồn vốn ngân sách địa phương dự kiến là 672.862 tỷ đồng để thực hiện hơn 5.000 dự án theo định hướng trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch của Thành phố; nguồn vốn từ ngân sách trung ương là hơn 13.000 tỷ đồng.

UBND TP.HCM cho biết có thể cân đối nguồn vốn chi đầu tư phát triển cho kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 261.967 tỷ đồng. Nguồn vốn này có thể đáp ứng được 38,9% nhu cầu vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn ngân sách địa phương của Thành phố.