(BĐT) - Số liệu từ Bộ Tài chính cho biết, đến hết tháng 4/2021, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 608.324 tỷ đồng, tăng 22,72% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 101.471 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 506.853 tỷ đồng.
Hiện có 72 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm trên thị trường Việt Nam. Ảnh: Internet

Hiện có 72 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm trên thị trường Việt Nam. Ảnh: Internet

Thị trường bảo hiểm đến nay ghi nhận có 72 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 20 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

4 tháng đầu năm, các doanh nghiệp bảo hiểm cũng đã đầu tư trở lại nền kinh tế khoảng 501.292 tỷ đồng, tăng 22,06% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 52.485 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm đạt 448.807 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, đến nay, tổng doanh thu phí bảo hiểm khoảng 61.208 tỷ đồng, tăng 19,12% so với cùng kỳ năm 2020. Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 19.241 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 41.967 tỷ đồng.