(BĐT) - Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) cho biết, từ ngày 1/7/2016, TCTK sẽ tổ chức thu thập thông tin Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. 

Đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn, liên quan đến hơn 17 triệu đơn vị được điều tra ở khu vực nông thôn và các hộ có tham gia hoạt động nông, lâm nghiệp, diêm nghiệp và ngư nghiệp ở khu vực thành thị.

Kết quả của cuộc Tổng điều tra sẽ được sử dụng để đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng biến đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn; đánh giá việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.