(BĐT) - Tổng công ty 36 - CTCP (TCT 36) vừa thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, doanh nghiệp này dự kiến tổng doanh thu ở mức 3.000 tỷ đồng, tăng trưởng 64,8% so với năm ngoái, lãi ròng ở mức 69,2 tỷ đồng, tăng trưởng 110,5%.

Kết thúc quý I/2020, TCT 36 mới hoàn thành 1,7% kế hoạch lãi ròng, đạt 1,2 tỷ đồng, còn doanh thu ở mức 146 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý I/2020, tổng tài sản của TCT 36 đạt 5.674 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm 82%, đạt 4.673 tỷ đồng, gấp 4,6 lần vốn chủ sở hữu. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng 6, cổ phiếu G36 của TCT 36 giao dịch ở mức 5.500 đồng/CP.