(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư sắp tổ chức các hội nghị trực tuyến xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021 với các địa phương. Dự kiến 3 hội nghị này sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức vào các ngày 25, 26 và 31/8/2020.
Tại 3 hội nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trao đổi, giải đáp khó khăn vướng mắc, kiến nghị của các địa phương về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công. Ảnh: Lê Tiên

Tại 3 hội nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trao đổi, giải đáp khó khăn vướng mắc, kiến nghị của các địa phương về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công. Ảnh: Lê Tiên

Cụ thể, ngày 26/8/2020 Hội nghị đối với vùng Miền núi phía Bắc và vùng Đồng bằng sông Hồng. Ngày 27/8/2020, với Vùng Miền Trung và Vùng Tây Nguyên; ngày 31/8/2020 làm việc với Vùng Đông Nam Bộ và Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các hội nghị nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021; Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025; Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Các hội nghị đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch KTXH và đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2020; đề xuất các giải pháp, chính sách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn vốn khác năm 2020. Đồng thời thảo luận một số nội dung chủ yếu triển khai xây dựng kế hoạch phát triển KTXH và đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021, trao đổi, giải đáp các khó khăn vướng mắc, kiến nghị của các địa phương liên quan đến những nội dung này. Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì các hội nghị.