(BĐT) - Thu nhập cần có để lọt vào nhóm 1% người giàu nhất là khác nhau tùy thuộc vào nơi bạn đang sinh sống. Chẳng hạn, số tiền bạn cần kiếm được tại quốc gia dầu mỏ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ cao gấp 10 lần so với tại quốc gia đang phát triển Ấn Độ.
Thu nhập cần có để lọt vào top 1% người giàu tại một số quốc gia

Dưới đây là thu nhập trước thuế hàng năm mà bạn cần có để nằm trong top 1% người người giàu nhất tại một số quốc gia, theo số liệu từ Bloomberg tính theo USD năm 2017.

Thu nhập cần có để lọt vào top 1% người giàu tại một số quốc gia ảnh 1

Ấn Độ: 81.000 USD

Thu nhập cần có để lọt vào top 1% người giàu tại một số quốc gia ảnh 2

Trung Quốc: 105.000 USD

Thu nhập cần có để lọt vào top 1% người giàu tại một số quốc gia ảnh 3

Canada: 190.000 USD

Thu nhập cần có để lọt vào top 1% người giàu tại một số quốc gia ảnh 4

Pháp: 215.000 USD

Thu nhập cần có để lọt vào top 1% người giàu tại một số quốc gia ảnh 5

Anh: 290.000 USD

Thu nhập cần có để lọt vào top 1% người giàu tại một số quốc gia ảnh 6

Mỹ: 478.000 USD

Thu nhập cần có để lọt vào top 1% người giàu tại một số quốc gia ảnh 7

Singapore: 694.000 USD

Thu nhập cần có để lọt vào top 1% người giàu tại một số quốc gia ảnh 8

UAE: 891.000 USD