Xuất siêu 328 triệu USD nhờ thặng dư thương mại khu vực FDI

(BĐT) - Theo số liệu vừa công bố của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2017, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt 19,3 tỷ USD, giảm 2,1% so với tháng trước; nhập khẩu đạt 18,24 tỷ USD, tăng nhẹ 0,3%. 
Tính đến hết tháng 9/2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực FDI đạt 204,5 tỷ USD, chiếm 66,3% tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Ảnh: Đức Thanh
Tính đến hết tháng 9/2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực FDI đạt 204,5 tỷ USD, chiếm 66,3% tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Ảnh: Đức Thanh

Như vậy, cán cân hàng hóa tiếp tục thặng dư 1,1 tỷ USD trong tháng 9. Trước đó, trong tháng 8/2017, cán cân thương mại hàng hóa của cả nước cũng đạt mức thặng dư cao nhất 1,59 tỷ USD (xuất khẩu 19,77 tỷ USD và nhập khẩu 18,18 tỷ USD).

Tính đến hết tháng 9/2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 308,3 tỷ USD; trong đó, kim ngạch xuất khẩu là 154,3 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2016 và nhập khẩu là gần 154 tỷ USD, tăng 22,7%. Cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư 328 triệu USD.

Tổng cục Hải quan cho biết, thặng dư thương mại hàng hóa của Việt Nam là nhờ khu vực doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt mức thặng dư lớn. Tính đến hết tháng 9/2017, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của khu vực FDI đạt 204,5 tỷ USD, chiếm 66,3% tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước.

Trong nhiều năm trở lại đây, khối DN FDI luôn đạt mức thặng dư thương mại lớn, trong khi khu vực DN có vốn hoàn toàn trong nước luôn trong trạng thái thâm hụt.

Xét theo thị trường, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong nhiều năm trở lại đây. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Hoa Kỳ trong 3 quý đầu năm 2017 đạt gần 31 tỷ USD và tiếp tục là thị trường mà Việt Nam có mức thặng dư thương mại lớn nhất, 24,1 tỷ USD.

Hải Bình