Tổng thư ký Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế sắp thăm Việt Nam

(BĐT) - Từ ngày 20 - 22/2/2020, Tổng thư ký Hiệp hội An sinh xã hội quốc tế (ISSA) nhiệm kỳ 2019 - 2025 Marcelo Abi-Ramia Caetano sẽ có chuyến thăm Việt Nam theo lời mời của Tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam.
 
Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh trao tặng Văn phòng Tổng thư ký ISSA các ấn phẩm của Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) do BHXH Việt Nam chủ trì biên soạn, phát hành trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASSA 2018 - 2019
Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh trao tặng Văn phòng Tổng thư ký ISSA các ấn phẩm của Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (ASSA) do BHXH Việt Nam chủ trì biên soạn, phát hành trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASSA 2018 - 2019

Theo BHXH Việt Nam, đây là chuyến thăm chính thức tới một quốc gia thành viên ISSA đầu tiên trong nhiệm kỳ của Tổng thư ký Marcelo Abi-Ramia Caetano, có ý nghĩa quan trọng khẳng định vai trò kết nối của ISSA trong cộng đồng an sinh xã hội quốc tế, góp phần thúc đẩy và tạo thuận lợi cho BHXH Việt Nam tiếp tục hội nhập, phát triển và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.    

Sự phát triển các quan hệ hợp tác song phương, đa phương trong khuôn khổ ISSA sẽ hỗ trợ BHXH Việt Nam bổ sung, cập nhật kiến thức, kinh nghiệm quốc tế trong việc hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, tạo đà phát triển ngành BHXH chuyên nghiệp, hiện đại, hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7.  

Dự kiến, trong chương trình làm việc, Tổng thư ký ISSA sẽ tới chào xã giao lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, Bộ Ngoại giao, tham dự các phiên thảo luận hợp tác với lãnh đạo BHXH Việt Nam và dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về phát triển hệ thống an sinh xã hội bền vững - Hàm ý và cơ hội đối với BHXH Việt Nam...

Ngọc Minh