Thủ tướng chỉ định cơ quan đầu mối triển khai CPTPP

(BĐT) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
Bộ KH&ĐT được chỉ định là cơ quan đầu mối tham gia Ủy ban mua sắm của Chính phủ và Ủy ban về doanh nghiệp nhỏ và vừa để triển khai thực hiện CPTPP. Ảnh: Lê Tiên
Bộ KH&ĐT được chỉ định là cơ quan đầu mối tham gia Ủy ban mua sắm của Chính phủ và Ủy ban về doanh nghiệp nhỏ và vừa để triển khai thực hiện CPTPP. Ảnh: Lê Tiên

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) là cơ quan đầu mối chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nội dung về: đầu tư (Chương 9); mua sắm chính phủ (Chương 15); doanh nghiệp nhỏ và vừa (Chương 24). Bộ KH&ĐT cũng được chỉ định là cơ quan đầu mối tham gia Ủy ban mua sắm của Chính phủ và Ủy ban về doanh nghiệp nhỏ và vừa để triển khai Hiệp định.

Bộ Công Thương được chỉ định là cơ quan chủ trì thực hiện các nội dung về: Các điều khoản ban đầu và các định nghĩa chung; thương mại dịch vụ xuyên biên giới; chính sách cạnh tranh; hợp tác và nâng cao năng lực; nâng cao sức cạnh tranh và thuận lợi hóa hoạt động kinh doanh; quy tắc xuất xứ và các thủ tục chứng nhận xuất xứ; phòng vệ thương mại; nhập cảnh tạm thời cho khách kinh doanh...

Bộ Tài chính được giao chủ trì nội dung quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại; dịch vụ tài chính; doanh nghiệp nhà nước và độc quyền chỉ định.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao làm đầu mối chủ trì triển khai nội dung về sở hữu trí tuệ, hàng rào kỹ thuật đối với thương mại…

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan đầu mối cụ thể hóa các nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế tổ chức hoạt động của các cơ quan đầu mối được chỉ định; kịp thời báo cáo Thủ tướng những thay đổi trong quá trình triển khai thực hiện, bảo đảm tính liên tục của Hiệp định.

CPTPP là một hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới, gồm 11 nước thành viên, trong đó có Việt Nam. Hiệp định chính thức có hiệu lực với Việt Nam kể từ ngày 14/01/2019.

Trung Hiếu