Thẩm định tốt dự án có thể tiết kiệm hàng chục nghìn tỷ đồng

(BĐT) - Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2016, trong điều kiện khó khăn chung của đất nước, ngành xây dựng vẫn duy trì được mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất toàn ngành theo giá hiện hành tăng 10,4% so với năm 2015, đóng góp 6,16% GDP cả nước.

Trong năm 2016, ngành xây dựng cũng đã rất nỗ lực tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước. Các văn bản này, cùng với các luật có liên quan đến đầu tư xây dựng, đã góp phần tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi. Đặc biệt, năm 2016, qua công tác thẩm định thiết kế, dự toán đã cắt giảm khoảng 5,87% dự toán thiết kế. Theo thống kê, nếu làm tốt việc thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán theo quy định của Luật Xây dựng thì hàng năm có thể giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả tích cực đã đạt được, hoạt động của ngành xây dựng vẫn còn những tồn tại những bất cập chưa thể khắc phục. Điển hình là tình trạng công trình xây dựng chất lượng kém, sự lúng túng trong quản lý đô thị, tình trạng thất thoát đầu tư xây dựng công trình.  

Minh Quân