Rà soát, đánh giá quy định pháp luật về đầu tư công

(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, đánh giá độc lập các quy định của pháp luật về đầu tư công nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của pháp luật.
Cần xác định những bất cập, vướng mắc trong hoạt động đầu tư công. Ảnh: Lê Tiên
Cần xác định những bất cập, vướng mắc trong hoạt động đầu tư công. Ảnh: Lê Tiên

Tại văn bản này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Tài Nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát, đánh giá độc lập các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu, tài nguyên môi trường; xác định những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai kế hoạch đầu tư công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Căn cứ trên cơ sở đó, các đơn vị đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/7 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2017.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan khác là Bộ Giao thông vận tải; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Công Thương, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… khẩn trương rà soát, đánh giá độc lập thực trạng của hệ thống pháp luật về đầu tư công, từ luật, nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, các đơn vị làm rõ những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề xuất các giải pháp khắc phục, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/7 tới để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7/2017.

Trung Hiếu