Phó Thủ tướng đánh giá cao Bộ KH&ĐT trong hoàn thiện chính sách PPP

(BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Cuộc họp về sửa đổi Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã rất tích cực nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng xã hội để hoàn thiện cơ chế, chính sách về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Đây là vấn đề được toàn xã hội quan tâm; Quốc hội và Chính phủ chỉ đạo cần sớm hoàn thiện để khắc phục những hạn chế, bất cập, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư theo hình thức này.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ KH&ĐT sớm nghiên cứu xây dựng, trình Quốc hội ban hành Luật, tạo cơ sở pháp lý cao, thống nhất, đồng bộ cho hình thức đầu tư PPP. Trước mắt là sửa đổi, hoàn thiện 2 Nghị định trên và trình Chính phủ ban hành các Nghị định thay thế trong tháng 11/2017.

Tuấn Dũng