Định hướng tái cơ cấu trong bối cảnh CMCN4.0

(BĐT) - Ngày 22/11, Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Ailen tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế thường niên năm 2018 với chủ đề: “Một số định hướng tái cơ cấu kinh tế Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0”.
Hội thảo Khoa học quốc tế Một số định hướng tái cơ cấu kinh tế Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 diễn ra sáng 22/11
Hội thảo Khoa học quốc tế Một số định hướng tái cơ cấu kinh tế Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 diễn ra sáng 22/11

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với sự kết hợp của công nghệ trong các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học có tác động sâu sắc đối với kinh tế, xã hội của các quóic gia trên thế giới.

Đổi mới công nghệ, vốn được thúc đẩy và hỗ trợ bởi cuộc cách mạng thông tin sẽ làm thay đổi căn bản phương thức sản xuất và thương mại. Các nước tăng cường đổi mới công nghệ nhằm hỗ trợ tăng trưởng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Tùy theo trình độ phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu, tầm nhìn chiến lược để phát triển công nghệ, các quốc gia trên thế giới có cách tiếp cận khác nhau về CMCN4.0.

Theo Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, dù Việt Nam có xuất phát điểm thấp nhưng lại có tiềm năng và cơ hội lớn để hưởng lợi tối đa từ cuộc cách mạng công nghiệp mới. Để phát triển bền vững cần có những định hướng phù hợp, khả thi về tái cơ cấu kinh tế gắn với CMCN4.0.

Trần Kiên