Đa số lao động làm việc theo chế độ hợp đồng tại 3 đặc khu

(BĐT) - Sáng 4/4, tại nhà Quốc hội đã diễn ra Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận một số nội dung Quốc hội sẽ thảo luận tại Kỳ họp thứ 5. Các đại biểu đã cho ý kiến về Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
Dự thảo Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện tại 3 đặc khu gồm 131 ngành, nghề. Ảnh: Phạm Hà
Dự thảo Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện tại 3 đặc khu gồm 131 ngành, nghề. Ảnh: Phạm Hà

Trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, sau khi rà soát, Dự thảo Danh mục ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện tại 3 đặc khu gồm 131 ngành, nghề; tăng 23 ngành, nghề so với Danh mục Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4.

Dự thảo Luật đã bổ sung một điều mới quy định về cán bộ, công chức và chế độ công vụ tại đặc khu (Điều 64). Dự thảo Luật cũng chỉnh lý cơ bản quy định về chính sách đối với người làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập ở đặc khu (Điều 47). Tại 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc, đa số người lao động sẽ làm việc theo chế độ hợp đồng, không có biên chế.

Theo đó, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND đặc khu, đại biểu chuyên trách HĐND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND đặc khu, Trưởng Khu hành chính, người đứng đầu Văn phòng HĐND đặc khu và các cơ quan thuộc bộ máy giúp việc của UBND đặc khu là cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Công chức làm việc tại Văn phòng HĐND đặc khu, các cơ quan thuộc bộ máy giúp việc của UBND đặc khu và Văn phòng khu hành chính được tuyển dụng theo chế độ công chức hợp đồng và theo yêu cầu của từng vị trí việc làm. 

Minh Thư