Công bố bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp

(BĐT) - Sáng 13/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi công bố bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương năm 2017.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ KH&ĐT hàng năm công bố thông tin đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ KH&ĐT hàng năm công bố thông tin đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các địa phương

Nhấn mạnh tại buổi công bố, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ khẳng định, đây là thông tin chính thống của nhà nước về doanh nghiệp nên quá trình triển khai, tổng hợp và công bố số liệu phải đảm bảo tính xác thực ở mức cao nhất. Những thông tin về doanh nghiệp sau này sẽ là nguồn dữ liệu quan trọng để gửi các bộ, ngành, địa phương, từ đó các địa phương tự có những phân tích, đánh giá để thấy rõ thực trạng phát triển doanh nghiệp tại địa phương mình, và có những phương pháp phù hợp để tiếp tục cải cách hệ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

Thống kê của Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến thời điểm 1/7/2018, cả nước có 702.710 DN đang tồn tại thuộc diện quản lý thuế của Tổng cục Thuế. Đây là những DN nằm trong danh sách quản lý của Tổng cục Thuế có mã số thuế, không tính những DN giải thể, DN ngừng hoạt động chờ giải thể, nhà thầu phụ, chi nhánh.

Trong số đó, có 674.759 DN tồn tại có báo cáo tài chính hoặc không có báo cáo tài chính nhưng Tổng cục Thống kê điều tra được; 27.951 DN có trong danh sách quản lý của thuế nhưng không có báo cáo tài chính và Tổng cục Thống kê không xác minh được.

Trong tổng số 674.759 DN có 560.417 DN đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh hoặc có chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh; có 80.948 DN đang tồn tại nhưng không có kết quả sản xuất kinh doanh (doanh thu bằng 0 và không phát sinh chi phí sản xuất, chỉ có chi phí để duy trì DN, như: nộp thuế môn bài..); có 33.394 DN ngừng hoạt động chờ giải thể.

Tổng số DN thực tế đang hoạt động tại thời điểm 31/12/2017 trên phạm vi cả nước là 560.417 DN, tăng 11% so với thời điểm 31/12/2016.

Tổng nguồn vốn sử dụng cho sản xuất kinh doanh của toàn bộ khu vực DN tại thời điểm 31/12/2017 đạt 33 triệu tỷ đồng, tăng 17,5% so với năm 2016.

Tổng doanh thu của khu vực DN năm 2017 đạt 20,66 triệu tỷ đồng, tăng 18,5% so với năm 2016.

Tổng lợi nhuận trước thuế của khu vực DN năm 2017 đạt 876,7 nghìn tỷ đồng, tăng 23,1% so với năm 2016.

Khu vực DN năm 2017 đóng góp 954,1 nghìn tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tăng 10,8% so với năm 2016.

Thu nhập bình quân tháng một lao động năm 2017 của toàn bộ khu vực DN đạt 8,3 triệu đồng, tăng 10,1% so với năm 2016.

Phát biểu tại buổi công bố bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong hai năm 2016 và 2017 thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê đã phối hợp với Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức họp báo công bố một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp cả nước và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên việc tổ chức thực hiện chưa có sức lan tỏa sâu rộng do bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp của các địa phương được công bố trong hai năm qua còn hạn chế, chưa bao quát đầy đủ, toàn diện các lĩnh vực hoạt động, chưa phản ánh đầy đủ kết quả, năng suất, chất lượng và hiệu quả phát triển doanh nghiệp của cả nước và từng địa phương.

Do đó, với việc thực hiện bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển DN cả nước và các địa phương lần này sẽ đánh giá đầy đủ, chính xác thực trạng, kết quả và hiệu quả phát triển doanh nghiệp; từ đó cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho các bộ, ngành và địa phương sử dụng trong chỉ đạo, điều hành để phát triển doanh nghiệp.

Tại buổi công bố, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ giao Bộ KH&ĐT hàng năm sẽ công bố các số liệu đánh giá mức độ phát triển của doanh nghiệp vào ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); đồng thời công bố Sách Trắng về thực trạng doanh nghiệp Việt Nam. Riêng năm nay là năm đầu công bố bộ chỉ số này, do đó, cuốn Sách Trắng về thực trạng DN năm 2017 và giai đoạn 2010 – 2017 sẽ được công bố vào quý IV/2018.

Trần Kiên