Cắt giảm 675 điều kiện kinh doanh ngành Công Thương

(BĐT) - Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Công Thương vừa diễn ra, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Nghị định số 08 về cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Công Thương quản lý. 675 điều kiện kinh doanh được cắt giảm, nhằm gỡ bỏ rào cản cho sản xuất kinh doanh.

“Ngành Công Thương biết gạt bỏ những lợi ích cục bộ, vượt lên chính mình, đồng thời cũng là bộ đi đầu trong việc cắt bỏ các thủ tục hành chính”, Thủ tướng biểu dương.

Bên cạnh việc mạnh tay cắt giảm điều kiện kinh doanh bất hợp lý, năm 2017, Bộ Công Thương đã thu gọn đầu mối từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị trực thuộc Bộ; xóa bỏ 420 mã trong tổng số 720 mã hàng hóa phải kiểm tra trước thông quan; triển khai 161 trong tổng số 298 dịch vụ công trực tuyến của Bộ ở cấp độ 3 và cấp độ 4 thông qua một cổng dịch vụ công trực tuyến thống nhất của Bộ…           

Trung Hiếu