Cách tính BHXH mới tác động như thế nào đến doanh nghiệp và người lao động?

Kể từ ngày 1/1 năm nay đến hết năm 2017, theo quy định mới cách tính Bảo hiểm xã hội sẽ được thay đổi với cơ sở tính dựa trên tiền lương và các khoản phụ cấp hằng tháng. Và đến đầu năm 2018, BHXH sẽ tính dựa trên mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng.
Cách tính BHXH mới tác động như thế nào đến doanh nghiệp và người lao động?


FBNC

Tin liên quan