Ban hành khung giá phát điện năm 2017

(BĐT) - Bộ Công Thương vừa ban hành khung giá phát điện năm 2017. Theo đó, giá phát điện áp dụng tuỳ thuộc vào loại hình, công nghệ phát điện.
So với khung giá phát điện năm 2016, các mức giá của khung giá phát điện năm 2017 không đổi. Ảnh: Tường Lâm
So với khung giá phát điện năm 2016, các mức giá của khung giá phát điện năm 2017 không đổi. Ảnh: Tường Lâm

Đối với các nhà máy nhiệt điện than, giá phát điện là 1.568,70 đồng/kWh. Với các nhà máy thủy điện, giá phát điện là 1.070 đồng/kWh.

So với khung giá phát điện năm 2016, các mức giá của khung giá phát điện năm 2017 không đổi.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương nhấn mạnh, mức trần của khung giá phát điện chưa bao gồm thuế tài nguyên nước, tiền phí dịch vụ môi trường rừng và thuế giá trị gia tăng. Khung giá bán điện này có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.

Quang Minh