(BĐT) - Theo tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Thép Việt Ý (HoSE: VIS) đặt kế hoạch 3.634 tỷ đồng doanh thu, giảm 21%; lỗ 65,6 tỷ đồng, giảm so với mức lỗ 213,7 tỷ đồng của năm 2019.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Công ty dự kiến sản xuất 329.550 tấn phôi và 322.300 tấn thép, giảm lần lượt 5% và 4% so với năm 2019. Lượng thép tiêu thụ ước 322.300 tấn, giảm 4%. Giá trị sản xuất công nghiệp giảm 21% xuống 3.998 tỷ đồng.

Năm 2019, Thép Việt Ý báo lỗ 213,7 tỷ đồng, gấp 2,3 lần mức lỗ của năm 2018. Như vậy, nếu lỗ tiếp năm 2020 thì công ty sẽ lỗ liên tiếp 3 năm và thuộc diện hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE.

Về phương án trả thu lao và tiền lương năm 2020, Chủ tịch HĐQT chuyên trách sẽ nhận được 97 triệu đồng/người/tháng tiền lương. Thành viên HĐQT sẽ nhận được 56,7 triệu đồng/người/tháng. Mức thu lao của Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT lần lượt 17 triệu đồng/người/tháng và 15 triệu đồng/người/tháng.

Tại kỳ họp ĐHĐCĐ lần này, công ty sẽ bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2020-2025. Ban kiểm soát cũng bầu bổ sung 2 thành viên.

Theo NDH