Năm 2019 Thép Vicasa (VCA) đặt mục tiêu lãi hơn 24 tỷ đồng theo đó kết thúc quý 1 công ty đã hoàn thành được 40% kế hoạch.

CTCP Thép Vicasa - VNSteel (UPCoM: VCA) đã công bố BCTC quý I với mức lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần quý I đạt gần 519 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Do giá vốn hàng bán tăng cao hơn mức tăng doanh thu nên lợi nhuận gộp giảm hơn 15%, chỉ đạt 28,2 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí Thép Vicasa đạt 9,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm gần 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do cạnh tranh thị trường tiêu thụ gay gắt, giá bán bình quân quý I giảm so với cùng kỳ là 294.000 đ/tấn, trong khi giá vốn quý I chỉ giảm so với quý I là 100.000 đ/T. Đặc biệt cạnh tranh gay gắt về giá thu mua phế liệu trong nước.

Kết thúc năm 2018, Vicasa cũng đã nhìn nhận đây là một năm gặp nhiều khó khăn đối với thị trường thép thế giới và thị trường thép trong nước nên kết quả công ty chỉ đạt hơn 80% mục tiêu về lãi ròng ở mức hơn 32 tỷ đồng – con số này cũng giảm 52% so với 2017.

Sang năm 2019, Vicasa đặt mục tiêu doanh thu 2.979 tỷ đồng và mức lãi ròng khiêm tốn chỉ là hơn 24 tỷ đồng. Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức chỉ là 15% so với con số 30% đã chia trong năm 2018. Bên cạnh đó công ty còn uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phần của công ty lên sàn giao dịch chứng khoán HoSE.

Thép Vicasa: Quý I lãi 9,7 tỷ đồng giảm 43% so với cùng kỳ ảnh 1

Nguồn: VCA

Trên sàn niêm yết giá cổ phiếu VCA hiện đang giao dịch ở mức 13.000 đồng/ cổ phiếu, tăng khoảng 15% so với đầu năm.

Theo Trí thức trẻ