(BĐT) - Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2020 với kết quả doanh thu thuần đạt 184,1 tỷ đồng, giảm 56,74% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhờ tiết giảm được chi phí giá vốn, lợi nhuận gộp bán hàng quý II vẫn ghi nhận tăng trưởng 73%, đạt 4,5 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí và cộng thêm doanh thu từ hoạt động tài chính, doanh thu khác, Công ty báo lãi 1,9 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 500 tỷ đồng, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 10,2 tỷ đồng.