Thêm 3 bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 được sản xuất trong nước

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ Y tế vừa có thông báo nhanh Danh sách sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 đã được cấp số đăng ký lưu hành hoặc cấp giấy phép nhập khẩu kèm theo thông tin về đơn vị sản xuất, nhập khẩu nhằm giúp các sở y tế và các bệnh viện, viện nghiên cứu chủ động liên hệ, có kế hoạch mua sắm phục vụ nhu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Theo danh sách này, có 3 sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 được sản xuất trong nước và 26 sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 được nhập khẩu.

Đối với sản phẩm sản xuất trong nước, bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện RNA của vi rút Corona (SARS-CoV-2) - LightPower iVASARS-CoV-2 1st RT-rPCR Kit là do Công ty CP Công nghệ Việt Á sản xuất.

Bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện RNA của vi rút SARS-CoV-2 One-Step RT-PCR Covid-19 Kit Thai Duong Multiplex-3 target genes Version 1.0 do Công ty CP Sao Thái Dương sản xuất.

Test thử nhanh - khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 (định tính phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu ngoáy dịch tỵ hầu của người) do Công ty TNHH Medicon sản xuất.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư