Thanh Hóa: Đầu tư đường nối Trần Phú - Nam Bỉm Sơn 6 hơn 330 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn đang triển khai lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Đường giao thông nối từ đường Trần Phú đến đường Nam Bỉm Sơn 6, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa). Tổng mức đầu tư của Dự án là 335,998 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, hồ sơ mời thầu Gói thầu số 11 Xây dựng công trình (bao gồm chi phí thiết bị, nghiệm thu đóng điện, đảm bảo giao thông và bảo hiểm công trình) thuộc Dự án vừa được phát hành. Giá dự toán được duyệt của Gói thầu là 232,633 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện tại địa phận phường Lam Sơn và xã Quang Trung, có chiều dài khoảng 2,7 km; điểm đầu giao với đường Trần Phú, điểm cuối giao với đường Nam Bỉm Sơn 6. Dự án được thực hiện nhằm từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông của thị xã Bỉm Sơn; tăng tính liên kết vùng, tạo sự lan tỏa trong việc phát triển đô thị của khu vực Bỉm Sơn - Hà Trung.

Chuyên đề