(BĐT) - Công ty TNHH Y tế Thành Bắc vừa có đề xuất lập Dự án Đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa và khu dưỡng lão tại Bắc Ninh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Khu đất triển khai Dự án được UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận là tại xã Gia Đông và xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành. Tổng diện tích khu đất khoảng 4,4 ha, trong đó, diện tích bệnh viện là 3 ha, khu dưỡng lão là 1,4 ha.

Đến nay, UBND Tỉnh đã giao UBND huyện Thuận Thành bổ sung khu đất nêu trên vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của Huyện để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Đồng thời, UBND Huyện cũng được giao lập danh mục dự án có sử dụng đất đối với dự án nêu trên trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Công ty TNHH Y tế Thành Bắc được thành lập năm 2016, địa chỉ tại thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.