(BĐT) - Trong tháng 10/2018, toàn ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đã thực hiện chi BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 24.972 tỷ đồng.
Hội nghị Cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT, BHTN tháng 10/2018, do ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì. Ảnh: Trần Nam

Hội nghị Cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT, BHTN tháng 10/2018, do ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì. Ảnh: Trần Nam

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ được tổ chức sáng 2/11, trong tháng vừa qua, cả nước có khoảng 15,07 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT; lũy kế 10 tháng đầu năm có 146,552 triệu lượt người KCB BHYT.

Toàn Ngành đã giải quyết 11.084 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 70.690 người hưởng trợ cấp 1 lần; 838.483 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Lũy kế 10 tháng đầu năm đã giải quyết 101.766 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 676.605 người hưởng trợ cấp 1 lần; 8.025.482 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe...

Lũy kế đến hết tháng 10/2018, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 252.990 tỷ đồng, đạt 85,94% kế hoạch cả năm. Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách là 37.642 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 126.729 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN là 7.497 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT là 80.921 tỷ đồng.
Trong tháng 10, toàn Ngành thu được 26.235 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 10/2018 tổng số thu là 264.462 tỷ đồng, đạt 80,1% kế hoạch cả năm; trong đó: thu BHXH là 175.152 tỷ đồng, thu BHTN là 12.417 tỷ đồng, thu BHYT là 76.892 tỷ đồng.
BHXH bắt buộc là 14,19 triệu người; BHXH tự nguyện là 251 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 12,13 triệu người; bảo hiểm y tế (BHYT) là 82,33 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,62% dân số.