Thắc mắc về trình tự, thủ tục thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu

Để được cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu, tôi cần phải làm thủ tục như thế nào?

Rất mong nhận được sự phản hồi tại Diễn đàn.

Chuyên đề