Tín dụng chính sách đã hỗ trợ hơn 2 triệu người ở Tây Nam Bộ

(BĐT) - Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và Ngân hàng Chính sách xã hội vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm (2012 - 2016) thực hiện Đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tại khu vực Tây Nam Bộ.

Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Dương Quyết Thắng cho biết, sau 5 năm tổ chức thực hiện Đề án, đến ngày 31/12/2016, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách vùng Tây Nam Bộ đạt 27.838 tỷ đồng, với trên 2 triệu người nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, tăng 10.918 tỷ đồng (tăng 64,5%) so với cuối năm 2011.

Trong giai đoạn này, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho trên 2,35 triệu lượt người nghèo và các đối tượng chính sách trong khu vực có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần giúp gần 386.000 hộ vay vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút, tạo việc làm mới cho trên 147.000 lao động, trong đó, trên 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; giúp trên 184.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 1 triệu công trình cung cấp nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; trên 36.000 căn nhà cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách…                

Tuấn Dũng