NHNN : Sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản bắt cứ tổ chức tín dụng nào

Những tin đồn liên quan đến tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Maritime Bank đã ít nhiều gây ra ảnh hưởng không tích cực đến tâm lý gửi tiền của khách hàng. Ngân hàng Nhà nước sáng 15/8 đã công bố sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản bắt cứ tổ chức tín dụng nào.
NHNN : Sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản bắt cứ tổ chức tín dụng nào


FBNC