Lãi suất bình quân trái phiếu chính phủ 2017 giảm 0,2%/năm

(BĐT) - Theo Bộ Tài chính, năm 2017 đã phát hành 159,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ (TPCP), kỳ hạn bình quân là 13,52 năm, tăng 4,81 năm so năm 2016; lãi suất bình quân khoảng 6,07%/năm, giảm 0,2%/năm so năm 2016. 
Lãi suất bình quân trái phiếu chính phủ 2017 giảm 0,2%/năm

Kỳ hạn bình quân danh mục TPCP cuối năm 2017 là 6,71 năm, cơ cấu dư nợ vay trong nước khoảng 60% tổng dư nợ Chính phủ, dư nợ nước ngoài khoảng 40%.

Năm 2018, Bộ Tài chính sẽ triển khai huy động vốn theo kế hoạch, tập trung phát hành TPCP kỳ hạn dài, tiếp tục thực hiện cơ cấu lại danh mục nợ công theo hướng bền vững. Phấn đấu đến cuối năm 2018, dư nợ công khoảng 63,9% GDP, nợ Chính phủ khoảng 52,5% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 47,6%.         

Việt Thắng