10 tháng, NSNN thực thu gần 1.522 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan

(BĐT) - Tổng cục Hải quan cho biết, từ đầu năm đến hết tháng 10, toàn ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 2.809 cuộc. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 1.555 tỷ đồng, bằng 84% so với cùng kỳ năm 2018, đã thực thu vào ngân sách nhà nước (bao gồm từ năm 2018 chuyển sang) số tiền là 1.521,9 tỷ đồng, bằng 88% so với cùng kỳ năm 2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Riêng trong tháng 10, toàn ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 337 cuộc. Trong đó có 109 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 228 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan. Tổng số tiền ấn định là 244,6 tỷ đồng, thực thu vào ngân sách nhà nước (bao gồm từ năm 2018 chuyển sang) 172,6 tỷ đồng.

 

Hoàng Oanh