Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An (HoSE: TAC) trả cổ tức khoảng 81 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An chốt quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, tỷ lệ 24% (1 cổ phiếu nhận được 2.400 đồng). Với 33,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Dầu thực vật Trường An dự chi số tiền là 81,3 tỷ đồng để trả cổ tức.

Ngày đăng ký cuối cùng là 5/8, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 2/8. Ngày thanh toán là 30/8.

Kết thúc 2018, Tường An ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 4.409 tỷ đồng, thực hiện được 86% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 136 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2017 và chỉ thực hiện được 54% kế hoạch năm. Giải trình về kết quả kinh doanh, công ty cho biết nguyên nhân chủ yếu là do đẩy mạnh hoạt động bán hàng và phát triển hệ thống phân phối nên chi phí bán hàng năm 2018 tăng so với cùng kỳ dẫn đến lợi nhuận sụt giảm.

Năm 2019, công ty đặt chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 3.854 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 136 tỷ đồng, tương đương với kết quả đạt được năm 2018

Kết thúc quý I/2019, doanh thu thuần đạt 840 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 21,8% chỉ tiêu đề ra. Lợi nhuận trước thuế giảm 26% về chỉ còn gần 30 tỷ đồng, đạt 22,1% kế hoạch năm.

Năm 2019, công ty dự kiến chia cổ tức ở mức 20%.

Theo NDH