(BĐT) - Công ty CP Sonadezi Long Thành (mã chứng khoán: SZL) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021, dự kiến tổ chức ngày 27/4 tại Đồng Nai.

Theo đó, trong năm 2021, Công ty dự kiến doanh thu 409,49 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 87,17 tỷ đồng, giảm 14,5% so với thực hiện trong năm 2020. Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến chi phí xây dựng cơ bản trong năm là 812 tỷ đồng và cổ tức dự kiến là 25%.

Bên cạnh đó, Công ty cũng trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 30%.

Được biết, năm 2020, Sonadezi Long Thành ghi nhận tổng doanh thu 405 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 102 tỷ đồng, lần lượt bằng 95,43% và 99,03% so với thực hiện trong năm 2019. Nếu so với kế hoạch năm 2020 với tổng doanh thu là 409,2 tỷ đồng và 87,08 tỷ đồng lợi nhuận thì doanh nghiệp lần lượt hoàn thành 98,97% và 117,13% kế hoạch năm.