Sơn La: Mức cạnh tranh trong đấu thầu chưa cao

(BĐT) - Trong Báo cáo công tác đấu thầu năm 2019, UBND tỉnh Sơn La thẳng thắn chỉ ra một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong hoạt động đấu thầu của Tỉnh là mức độ cạnh tranh trong đấu thầu chưa cao, dẫn đến tỷ lệ giảm giá qua đấu thầu còn thấp.
Trong năm 2019, tỉnh Sơn La đã tổ chức đấu thầu 3.999 gói thầu thuộc dự án và dự toán mua sắm thường xuyên. Ảnh: Nhã Chi
Trong năm 2019, tỉnh Sơn La đã tổ chức đấu thầu 3.999 gói thầu thuộc dự án và dự toán mua sắm thường xuyên. Ảnh: Nhã Chi

Cụ thể, trong năm 2019, tỉnh Sơn La đã tổ chức đấu thầu 3.999 gói thầu thuộc dự án và dự toán mua sắm thường xuyên, bao gồm cả đấu thầu qua mạng và đấu thầu trực tiếp. Tổng giá các gói thầu là 3.231 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu là 3.192 tỷ đồng, qua đấu thầu tiết kiệm 39,028 tỷ đồng, chỉ đạt tỷ lệ giảm giá 1,2%.

Trong đó, hình thức lựa chọn nhà thầu cạnh tranh nhất là đấu thầu rộng rãi đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,01%. Cụ thể, 431 gói được đấu thầu rộng rãi trong nước tại Sơn La có tổng gói thầu là 2.344 tỷ đồng, tổng giá trúng thầu 2.320 tỷ đồng, giảm giá được 23,88 tỷ đồng. Đối với 265 gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng cũng chỉ đạt tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 2%, với tổng giá trúng thầu là 688,493 tỷ đồng (tổng giá gói thầu 701,997 tỷ đồng).

UBND tỉnh Sơn La cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai hoạt động đấu thầu của các chủ đầu tư trên địa bàn Tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế. Một số chủ đầu tư thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ trong đấu thầu còn chưa đầy đủ. Thông tin về đấu thầu ở một số dự án chưa được đăng tải công khai, đầy đủ nội dung trên Báo Đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thời gian thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu chưa đảm bảo theo quy định. Công tác đánh giá, xếp loại nhà thầu còn thiếu căn cứ, chưa thực sự thuyết phục. Việc ký kết hợp đồng còn thiếu chặt chẽ, việc chấp hành các quy định về lập hồ sơ mời thầu, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu còn hạn chế...

Trong Báo cáo, tỉnh Sơn La cũng đề cập đến gói thầu đã có kiến nghị trong năm 2019, đó là Gói thầu Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm và nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La.

Đây là gói thầu xảy ra nhiều chuyện hy hữu mà Báo Đấu thầu đã có nhiều bài phản ánh, thông tin quá trình xử lý kiến nghị. Gói thầu này do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư, có giá trị dự toán 5,773 tỷ đồng, nhà thầu được lựa chọn tại kết quả công bố tháng 4/2019 là Công ty CP Truyền thông và Du lịch Thăng Long (gọi tắt là Thăng Long). Nhờ sự cố hy hữu tổ chuyên gia đọc nhầm thư giảm giá của Thăng Long tăng hơn 6 lần, nhà thầu này đã có ưu thế về giá khi xét thầu. Đặc biệt hơn, Thăng Long vẫn được chọn dù trong hồ sơ dự thầu đề xuất phương án cung cấp trang thiết bị cho sự kiện ở Ninh Bình vào tháng 4/2019, trong khi hồ sơ mời thầu yêu cầu tổ chức sự kiện Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm và nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La vào ngày 7/5/2019.

Tỉnh Sơn La cho biết, trong thời gian tới, Tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư