(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính kiếm toán CTCP Sợi Thế kỷ (Mã CK: STK), năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 1.989 tỷ đồng, tăng 46,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 99,6 tỷ đồng, tăng 248,3% so với thực hiện năm 2016.

Công ty cho biết, kết quả trên có được nhờ việc chủ động mở rộng xuất khẩu sang 2 thị trường lớn là Hàn Quốc và Nhật Bản, bên cạnh nguyên nhân khách quan là nhu cầu thị trường toàn cầu gia tăng.

Doanh số trên thị trường nội địa tăng 30%, thị trường Hàn Quốc tăng 91%, thị trường Nhật Bản và Thái Lan tăng 39%. Ngoài ra, Công ty còn ghi nhận sự thành công với sợ tái chế - sản phẩm có biên lợi nhuận cao hơn sản phẩm thông thường.

Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 2.354 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 125,9 tỷ đồng, tăng 26,4% so với thực hiện 2017.