(BĐT) - UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc vừa cho biết, từ ngày 21/3/2019 đến ngày 20/4/2019 sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển Dự án Đầu tư dịch vụ, thương mại huyện Vĩnh Tường.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Dự án có tổng chi phí thực hiện dự kiến là 63 tỷ đồng. Địa điểm triển khai tại Lô đất ký hiệu số: LO26 (ô đất 416) và LO27 (ô đất 511) tại Cụm kinh tế xã hội Tân Tiến với tổng diện tích là 1.124,4 m2.

Mục tiêu của Dự án là phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất của khu đất có giá trị thương mại cao, phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.