(BĐT) - Theo báo cáo The Wealth-X Billionarie Census 2018, thế giới hiện có 2.754 tỷ phú, nhiều hơn bao giờ hết. Điều này cho thấy số lượng tỷ phú và sự giàu có của họ đã tăng vọt lên mức kỷ lục trong năm 2017.

Trong đó, Mỹ chiếm 25% trong tổng số tỷ phú toàn cầu, mặc dù chỉ chiếm 4% dân số thế giới. Với 680 tỷ phú, Mỹ hiện sở hữu lượng tỷ phú nhiều hơn cả Trung Quốc, Ấn Độ và Đức cộng lại.

“Được thúc đẩy nhờ nền kinh tế mạnh mẽ trong nước, chứng khoán Mỹ tăng điểm vững chắc, và sự tập trung tài sản ở mức độ cao của các công ty công nghệ, số lượng tỷ phú Mỹ đã tăng thêm 60 người. Tổng giá trị tài sản của 680 tỷ phú Mỹ đã lên tới 3,2 nghìn tỷ USD”, báo cáo cho biết.

Dưới đây là 10 nơi có số lượng tỷ phú nhiều nhất thế giới 

Số lượng tỷ phú Mỹ nhiều hơn cả Trung Quốc, Đức và Ấn Độ cộng lại ảnh 1

10. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

Số lượng tỷ phú: 62

Tổng tài sản: 168 tỷ USD

Số lượng tỷ phú Mỹ nhiều hơn cả Trung Quốc, Đức và Ấn Độ cộng lại ảnh 2

9. Saudi Arabia

Số lượng tỷ phú: 62

Tổng tài sản: 169 tỷ USD

Số lượng tỷ phú Mỹ nhiều hơn cả Trung Quốc, Đức và Ấn Độ cộng lại ảnh 3

8. Vương quốc Anh

Số lượng tỷ phú: 90

Tổng tài sản: 251 tỷ USD

Số lượng tỷ phú Mỹ nhiều hơn cả Trung Quốc, Đức và Ấn Độ cộng lại ảnh 4

7. Hồng Kông

Số lượng tỷ phú: 93

Tổng tài sản: 315 tỷ USD

Số lượng tỷ phú Mỹ nhiều hơn cả Trung Quốc, Đức và Ấn Độ cộng lại ảnh 5

6. Nga

Số lượng tỷ phú: 96

Tổng tài sản: 351 tỷ USD

Số lượng tỷ phú Mỹ nhiều hơn cả Trung Quốc, Đức và Ấn Độ cộng lại ảnh 6

5. Thụy Sĩ

Số tỷ phú: 99

Tổng tài sản: 265 tỷ USD

Số lượng tỷ phú Mỹ nhiều hơn cả Trung Quốc, Đức và Ấn Độ cộng lại ảnh 7

4. Ấn Độ

Số tỷ phú: 104

Tổng tài sản: 299 tỷ USD

Số lượng tỷ phú Mỹ nhiều hơn cả Trung Quốc, Đức và Ấn Độ cộng lại ảnh 8

3. Đức

Số lượng tỷ phú: 152

Tổng tài sản: 466 tỷ USD

Số lượng tỷ phú Mỹ nhiều hơn cả Trung Quốc, Đức và Ấn Độ cộng lại ảnh 9

2. Trung Quốc

Số lượng tỷ phú: 338

Tổng tài sản: 1,1 nghìn tỷ USD

Số lượng tỷ phú Mỹ nhiều hơn cả Trung Quốc, Đức và Ấn Độ cộng lại ảnh 10

1. Mỹ

Số lượng tỷ phú: 680

Tổng tài sản: 3,2 nghìn tỷ USD