(BĐT) - Ngày 4/10 tới, Tổng công ty CP Phát triển khu công nghiệp (Sonadezi, mã chứng khoán: SNZ) sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán vào ngày 26/10.

Như vậy với gần 376,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tổng công ty sẽ chi xấp xỉ 376,5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Trong nửa đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 2.492,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 598,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 10,1% và giảm 11,8% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Năm nay, Sonadezi đặt kế hoạch với tổng doanh thu là 4.770 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.011,9 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp đã hoàn thành 52,2% kế hoạch doanh thu và 59,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm ngày 30/6/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 21.870,9 tỷ đồng, tăng 6,7% so với hồi đầu năm.