(BĐT) - HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 2/2018. 

Cụ thể, Công ty sẽ phát hành riêng lẻ tối đa 650 trái phiếu thông qua đại lý phát hành. Với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu tối đa thu về là 650 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không có tài sản bảo đảm với lãi suất cố định là 8,8%/năm, kỳ hạn 2 năm. Thời gian chào bán dự kiến vào quý II/2018.

SHS sẽ mua lại số trái phiếu trên sau ít nhất 6 tháng kể từ ngày phát hành nếu trái chủ có yêu cầu. Mục đích của lần phát hành để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán, kinh doanh trái phiếu chính phủ.