(BĐT) - Ngày 11/8 tới, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ (mã chứng khoán: SBH) sẽ chốt quyền trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền với tỷ lệ 20%.

Như vậy, với gần 124,23 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng 248,46 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 10/8, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 31/8/2021.

Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 678,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 236,4 tỷ đồng. Trong đó, quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 114,8 tỷ đồng, tăng 49%; lợi nhuận sau thuế đạt 37,4 tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối quý I/2021, tổng tài sản của Công ty đạt 2.307,5 tỷ đồng, giảm 8,5% so với hồi đầu năm. Tổng nợ phải trả còn 106,1 tỷ đồng; trong đó, nợ ngắn hạn còn 92,6 tỷ đồng, nợ dài hạn còn 15,5 tỷ đồng.