Sau ngày 30/10/2022 sẽ báo cáo xử lý vốn trung hạn đã phân bổ chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng vừa có công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo Công điện, thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 5/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phân bổ, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (CT 17), Bộ KH&ĐT đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo đơn vị trực thuộc khẩn trương đề xuất, báo cáo cấp có thẩm quyền giao toàn bộ số vốn ngân sách trung ương đã được Quốc hội phân bổ, Thủ tướng Chính phủ giao… cho các bộ, cơ quan trung ương, địa phương nhưng chưa giao chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án theo đúng quy định. Trong đó, hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án khởi công mới dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Đầu tư công.

Sau ngày 31/10/2022, Bộ KH&ĐT sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý đối với số vốn ngân sách trung ương đã phân bổ cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn lại đến thời điểm báo cáo nhưng chưa hoàn thiện thủ tục đầu tư để trình cấp có thẩm quyền giao chi tiết theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 31/7/2022, CT 17.

Bộ KH&ĐT đề nghị các đơn vị chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để có thể triển khai công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án ngay sau khi được cấp có thẩm quyền thông báo bổ sung vốn từ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại chưa phân bổ (nếu có). Rà soát tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài đã có chủ trương đầu tư, đề xuất bổ sung ngay kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài giai đoạn 2021 - 2025 nếu có nhu cầu.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành ngay việc phân bổ và giao kế hoạch vốn hỗ trợ của ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương sau khi được giao kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho 3 Chương trình từ số vốn còn lại chưa phân bổ; hoàn thiện các thủ tục phê duyệt dự toán chi tiết, phê duyệt dự án đầu tư để sớm tổ chức triển khai các nội dung, hoạt động của các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Công điện nêu rõ các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trong trường hợp chậm trễ hoặc không thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư