(BĐT) - Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước vừa cho biết, dự kiến ngày 25/9 tới sẽ khởi công Dự án Các tuyến đường khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 29 tỷ đồng, thực hiện chỉ định nhà đầu tư theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ. Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được tiến hành ngay trong tháng 9 này để ngày 25/9/2017 khởi công công trình.

Theo dự kiến, công trình trên sẽ hoàn thành trong vòng 8 tháng kể từ ngày khởi công, trong đó thời gian hoàn thành xây dựng công trình là 6 tháng, thời gian hoàn thành việc thanh toán quỹ đất cho nhà đầu tư là 2 tháng.