Doanh thu tài chính tăng mạnh và cắt giảm nhiều khoản chi phí đã giúp Saigon Water (SII) lãi cao trong quý 1.

Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (mã CK: SII) đã công bố BCTC quý 1/2018với lợi nhuận tăng trưởng cao so với cùng kỳ.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 55,8 tỷ đồng cao gấp gần 2 lần so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn hàng bán đã chiếm tới 89% trong doanh thu thuần nên lãi gộp chỉ còn 5,8 tỷ đồng tăng 45% so với quý 1/2017.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính đạt gần 37 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 6,8 tỷ đồng cùng kỳ, chi phí của hoạt động này lại được cắt giảm gần 10 tỷ đồng do giảm chi phí lãi vay, chi phí bán hàng cũng giảm mạnh 80% nên kết quả Saigon Water (SII) lãi ròng 44,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ thua lỗ 9,5 tỷ đồng.

Saigon Water (SII): Quý 1 lãi 44,5 tỷ đồng hoàn thành 48% mục tiêu cả năm 2018 ảnh 1

Theo giải trình từ phía công ty doanh thu tài chính tăng do công ty đã thanh toán một phần nợ vay ngân hàng Vietinbank, chi phí bán hàng giảm do có điều chỉnh chi phí khấu hao vào giá vốn hàng bán. Thu nhập khác tăng do công ty có điều chỉnh thời gian phân bổ khoản 600 tỷ của UBND thành phố HCM từ 5 năm xuống còn 3 năm.

Mới đây tại ĐHĐCĐ 2018, cổ đông công ty đã thông qua mục tiêu kinh doanh với doanh thu đạt 666,68 tỷ đồng cao gấp 2,4 lần thực hiện 2017, LNTT đạt 78,33 tỷ đồng và LNST thuộc về công ty mẹ đạt 92,29 tỷ đồng cũng tăng mạnh so với con số 38,8 tỷ đồng thực hiện 2017. Như vậy mặc dù đã đặt một mục tiêu kinh doanh đầy tham vọng trong năm 2018, nhưng kết thúc quý 1 SII đã hoàn thành được tới 48% mục tiêu LNST.

Theo Trí thức trẻ