(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu đạt 1.583,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 243,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 9,3% và 39,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 6.236,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 948 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,5% và 65,9% so với thực hiện trong năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 6.084 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp hoàn thành 135,4% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 31/12/2020, tổng tài sản của Công ty tăng 24,4% lên 5.873,8 tỷ đồng.